Ambulantní oddělení SVP: V rámci ambulantních služeb se realizuje jak jednorázové, tak krátkodobé a dlouhodobé vedení klientů formou individuální, skupinové a rodinné práce.

Jsou realizovány činnosti:
- diagnostické
- výchovně vzdělávací
- terapeutické
- poradenské - poradenskou činnost poskytuje středisko klientům i jejich zákonným zástupcům nebo osobám zodpovědným za výchovu buď přímo v osobním rozhovoru při prvním kontaktu nebo prostřednictvím telefonu či elektronické pošty. Poradenská činnost je poskytována také pedagogům.

Středisko poskytuje metodické služby, jejichž cílem je metodická podpora a edukace pedagogů v oblasti rizikového chování. SVP realizuje také specializovaný výchovně - terapeutický program pro děti (do 15ti let) uložený v rámci výchovného opatření dle zákona č. 218/2003 Sb. v platném znění.

Veškeré ambulantní služby SVP jsou poskytovány bezplatně.

krok zpět