Dětský diagnostický ústav Olomouc poskytuje péči jinak poskytovanou rodiči nebo jinými osobami, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou. Poskytuje péči rovněž dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření a také ambulantní a poradenské služby dětem a mladistvým, kteří jsou ohroženi rizikovým chováním, ale také vystaveni nepříznivým podmínkám sociálním, rodinným i školním a jejich rodičům. Naším posláním je rovněž poskytovat podporu a vedení rodičům ohrožených dětí a komplexní práce s rodinou směřující k nápravě vztahů a odvrácení případného sociálního selhání.

V rámci DDÚ jsou další pracoviště SVP:
SVP - Olomouc Svatý Kopeček
SVP - Tršice (odloučené pracoviště)
SVP - Valašské Meziříčí (odloučené pracoviště)

Kompletní informace o nabízených službách a činnostech získáte na dalších odkazech našich stránek
PhDr., Mgr. Zdeněk Pochyla, ředitel