Etoped - Speciální pedagog - pracuje s dětmi a mládeží s rizikovým chováním:

krok zpět