Středisko výchovné péče Olomouc - Svatý Kopeček

Středisko výchovné péče Olomouc - Svatý Kopeček je součástí Dětského diagnostického ústavu, SVP, ZŠ a ŠJ Olomouc - Svatý Kopeček, Ústavní 9, 772 00, sídlí v budově na totožné adrese.

Kontakt: tel.: 585 385 106, 775 232 107
webové stránky: www.dduolomouc.cz
e-kontakt: socialni@dduolomouc.cz

Středisko výchovné péče pro děti a mládež bylo zřízeno MŠMT ČR s účinností od 5. 1. 2016

Středisko výchovné péče (dále jen SVP) nabízí ambulantní služby, které realizuje v rámci standardních činností. Poskytuje klientům diagnostickou, poradenskou, výchovně vzdělávací a terapeutickou péči. Služby doplňují diagnostické a metodické činnosti. Nabízí a vytváří podmínky pro předcházení vzniku rizikového chování a doporučuje na základě vyšetření vhodnou formu následné péče. Zároveň poskytuje následnou péči klientům po ukončení pobytu v některém ze zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. SVP poskytuje své služby dětem a mládeži ve věku od 3 do 18 let, popřípadě zletilým osobám do ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let. Dále rodičům a osobám zodpovědným za výchovu, pedagogům. Posláním střediska je pomoci dětem, členům rodiny, pedagogům a dalším osobám porozumět příčinám obtížné situace a posílit je v hledání cest k řešení.

Personální zabezpečení střediska (i pro ambulantní služby):
* Ředitel zařízení
* Speciální pedagog - etoped
* Psycholog
* Sociální pracovnice

Klient, zákonný zástupce nebo osoba zodpovědná za výchovu nezletilého může kontaktovat středisko osobně, telefonicky, a to v pracovní dny v době od 830 do 1430 hod., nebo prostřednictvím e-mailu.
Tel.: 585 385 106, 775 232 107
e-mail: socialni@dduolomouc.cz

Kontakty na konkrétní pracovníky SVP zde

Středisko výchovné péče nabízí:


Ambulantní oddělení


Odloučená pracoviště

Středisko výchovné péče - Tršice
Středisko výchovné péče - Valašské Meziříčí