VYCHOVATELÉ

Odpolední a víkendovou činnost dětí má na starost tým vychovatelů - kvalifikovaných speciálních pedagogů s velkým tvůrčím potenciálem v různých oblastech.

Mohou nabídnout tyto aktivity:

Touto poměrně širokou nabídkou chceme směřovat děti ke smysluplnému trávení volného času. Velký prostor je věnován také prevenci sociálně patologických jevů, jakou jsou drogy, alkohol, kouření aj.

krok zpět